Kezdőlap Magunkról Szolgáltatásaink Referenciáink Kapcsolat
Opekun - Biztonsági Szolgálat
     
 
 
Adósságkezelés

CÉGEK FIZETŐKÉPESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA


Alapinformációk likviditásvizsgálatról

Információk beszerzése cégekről, magányszemélyekről gazdasági, kapcsolatrendszeri és erkölcsi szempontok alapján

Hitel illetve áruhitel kihelyezéséhez cégátvilágítás, mely teljes körű képet ad az adott cég anyagi és erkölcsi helyzetéről.

Az érvényben lévő jogszabályok alapján a nem becsületes szándékú személyeknek lehetőségük van egy vagy több jogi személy mögé bújva jogosulatlan haszonszerzésre. Sajnálatos módon tapasztalataink azt mutatják, hogy egy cég felelősége (cég által okozott kár) nagyon ritka esetben és nagyon hosszú jogi procedúra keretében vezethető vissza a valóságban kárt okozó személyhez. Ritkán bizonyítható a mai gazdaságra oly jellemző „csalárd csőd” és „fedezetelvonás” ténye. Adósságkezelő munkánk során számtalanszor szembesültünk olyan helyzetekkel, ahol előre kitervelten, szándékosan egy jogi személy képviseletében valaki tetemes magánvagyonra tett szert, a cég felszámolás alá került és a hitelezők jogos igényeit a vonatkozó jogszabályok hiányossága miatt nem tudtuk érvényesíteni.

Ezt elkerülendő, ha egy előrelátó üzletember vagy befektető az üzletkötés előtt cégünk által teljes körű képet kap leendő üzletfeléről. Vizsgálatunk tartalmazza a cég képviseletében fellépő személy kapcsolatát az adott társasággal, a személy korábbi céges tevékenységét, a cég nyilvános adattárakban fellelhető friss adatait a cég anyagi helyzetéről. Vizsgáljuk továbbá a cég tulajdonosainak és cégjegyzésre jogosultjainak hasonló irányú, úgynevezett „céges múltjait”, valamint a társadalomban elfogadott erkölcsi megítélésüket. Személyesen meggyőződünk a cég okirataiban található személyek, telephelyek létéről, az eredményt rögzítve a megbízó elé tárjuk. Kiértékeljük a fellelhető számszaki adatokat, a kapcsolt vállalkozások és személyek összefonódásait, korábbi tevékenységeit.
Véleményünk szerint az a cégátvilágítás, minden kis részletre kiterjedően tár a megbízói elé, ténylegesen teljes képet ad az adott cég anyagi és erkölcsi helyzetéről (a szűrőn hamar fennakadnak az úgynevezett „számlázó, lehúzó” cégek, melyeket azon céllal hoztak létre, hogy gazdasági bűncselekményeket hajtsanak végre.
 

Európai és tengerentúli gazdasági társaságokról gyors információ
Rövid határidőn belül alapvető információkat kaphat Európa bármely országában működő gazdasági társaságról. Mielőtt döntene, szerződést írna alá, vagy bármely más módon elkötelezné magát, informálódjon leendő partneréről.
 
Konkurenciavizsgálat - Competitive Inteligence (CI)
Cégbiztonság, Versenyszerű hírszerzés, Üzleti információszerzés, Stratégiai hírszerzés, Gazdasági hírszerzés
A mai pörgő gazdasági életben rendkívül fontos tudni, hogy a konkurencia milyen eszközökkel, milyen módon, milyen gazdasági háttérrel dolgozik. Nyilvánosan beszerezhető forrásokból a klasszikus magánnyomozói módszerekkel rendkívül nagy hatékonysággal lehet a feltett kérdésekre válaszolni, mely nagymértékben megkönnyíti az adott cég piaci munkáját és marketingtevékenységét.
A Competitive Inteligence (magyar fordításban versenypiaci információszerzés) elnevezést használják a fejlett nyugati országokban már kialakult, az üzleti biztonságot és a törvényes üzleti információszerzést megtestesítő szakterületre.
Ez a tevékenység a versenytársakkal szemben olyan törvényes kereteken belüli, jogszerű gazdasági tevékenység, mely nagymértékben segíti a vállalkozások további fejlődését és üzleti biztonságát.

Az üzleti hírszerzés feladatai:

 1. Információk célirányos gyűjtése, szűrése, ellenőrzése
 2. Információk elemzése, érdekeltségeket átfogó tanulmány összeállítása
 3. Adatok értékelése, megoldási javaslatok kidolgozása


Az üzleti hírszerzés defenzív feladatai:

- Információvédelem – ipari kémelhárítás
- Információ- és adatvédelem,
- Belső vállalati csalások és egyéb gazdasági bűncselekmények megelőzése és nyomozása
- Ipari kémelhárítás: Felderítése és megelőző intézkedések, Megfigyelés és nyomozás, DezinformálásADÓSSÁGKEZELÉS

 
Társaságunk kiemelten foglalkozik a mai társadalmi, gazdasági és erkölcsi normák között egyre nagyobb szerepet játszó adósságkezelés problémakörével. Elvi, erkölcsi alapfelfogásunk szerint, a felmerülő esetekben kizárólag a törvények által megszabott határok között kíséreljük meg a jogilag tisztázott kintlévőségek visszaszerzését. Megbízóink érdekeit, még a reménytelennek látszó esetekben is, maximális kitartással addig képviseljük, amíg az eredményesség halvány reménye fennáll.
Cégek nyereségének 30-40, esetenként 50%-át is elviheti a késedelmes, vagy nem fizetés, illetve tőketartozás részbeni kiegyenlítése. A veszteség nagymértékben csökkenthető egy kintlévőségeket kezelő cég megbízásával. (Nem kell évekig céltartalékot képezni, végül leírni.) Az adósságkezelés folyamatában már önmagában egy magánnyomozó cég megjelenése is kiválthat olyan pszichológiai hatást az adósban, amely elegendő az adósság rendezéséhez. Számos esetben eredményre vezet, hogy a magánnyomozó cég munkatársa tárgyalóasztalhoz ülteti a feleket (peren kívüli megegyezés).

Vállalkozásunk az 1998 évi IV. törvényben előírtaknak az ide vonatkozó előírásoknak megfelelően működik.

 1. magánnyomozói tevékenységi körünket a rendőrség felé bejelentettük, a szükséges engedélyekkel rendelkezünk.
 2. általános és szakmai felelősségbiztosítással rendelkezünk.
 3. A szakmai munkát végző alkalmazottaink munkakörüknek megfelelő végzettséggel rendelkeznek pl. a területi információgyűjtést végzők magánnyomozói igazolvánnyal, kamarai tagsággal rendelkeznek.

Munkavégzésünk során a titkosság és adatvédelem maximálisan megvalósul.
Cégünk a megbízás teljesítése során megszerzett adatot, és információt szigorú üzleti titokként kezel. Betartjuk a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2005.évi. CXXXIII.sz. törvény előírásait.

 • Adósok anyagi helyzetének feltérképezése
 • Adós és hitelező közötti megegyezés elősegítése
 • Peren kívüli megállapodások lebonyolítása
 • Jogilag tisztázott adósságok törvényes módszerekkel történő realizálása
 • Adósok válsághelyzetének kezelése, hitelezőinek koordinálása, számára üzleti lehetőségek felajánlása

Ügyfeleink érdekében készek vagyunk a jóhiszemű adósokat jogi és szakmai tanácsokkal segíteni adósságaik mielőbbi rendezése céljából.  Eltitkolt vagyonok és adósok felkutatása

Az adósságkezelés területén az első, legfontosabb kérdéskörben, hol tartózkodik az adós, van-e realizálható vagyona.
Sokéves tapasztalatunk azt mutatja, hogy bizonyos pénzügyletek előtt illetve a felelőségre vonástól való félelemben adott személyek próbálják eltüntetni vagyontárgyaikat. Ezt többféle módon tehetik meg, de leggyakoribb, hogy lakókörnyezetüktől távol vásárolnak ingatlanokat (esetenként külföldön), valamint meglévő ingó és ingatlanaikat átírják családtagjaik, barátaik, esetleg „strómanok” nevére.
Ilyen irányú megbízásunk alapján listát készítünk a vizsgált személy múlt és jelenbéli tulajdonáról és feltételezhető lakhelyéről. Életmódvizsgálattal információkat gyűjtünk be célszemély előző lakhelyeiről, családtagjairól és eddigi munkahelyéről. Nyilvánosan beszerezhető forrásokból adminisztratív úton tényeket állapítunk meg, mely tények helyességét személyes bejárással megerősítjük. Fentiekben említett globális vizsgálat nagymértékben hozzásegít megbízónkat, hogy teljes bizonyossággal tudjuk megállapítani a vizsgált személy él-e, külföldre távozott, vagy Magyarországon hol tartózkodik. Bizonyos esetekben előfordul, hogy a vizsgált személy bujkáló életmódja miatt tartózkodási helyet nem tudjuk azonnal megállapítani, de ilyenkor az előzőekben említett módszerek segítségével a vizsgálatokat tovább folytatjuk.

Az adósság behajtás  három, jól elkülöníthető szakaszból áll:
I./  INFORMÁCIÓ GYŰJTŐ SZAKASZ.
-     Adósok adatainak átvétele

 1. Rendszerezése adatbázisba való bevitele.
 2. Térti vevényes, felszólító levelek postázása.
 3. Információk kiegészítése ( telefonszám keresés, cím felkutatás, adatok ütköztetése saját adatbázissal, céginformációs rendszerrel. )

II./ KÖVETELÉS ÉRVÉNYESITŐ SZAKASZ. más ha az adós jelentkezik, más ha nem jelentkezik.

 1. A követendő behajtási módszer meghatározása Megrendelővel közösen.
 2. Időszaki ellenőrzés
 3. Javaslat az adós felé, azonnali fizetés, részletfizetés, kamatelengedés.
 4. Személyes felkeresés
 5. Környezettanulmány
 6. Ismételt felkeresésé a célszerűség határáig.
 7. Beérkező adatok elemzése
 8. Megállapodások.

III./ LEZÁRÓ SZAKASZ

  • Részletes összefoglaló jelentés
  • Javaslat a Megbízó felé ( fizetési meghagyás, büntető eljárás, felszámolási eljárás, faktoring, behajthatatlan követelés. )
  • Elszámolás a Megbízóval.
     
Minden jog fentartva - Opekun Biztonsági SzolgálatOldaltérképDesigned by SD Grafix